BabySensor

Kunde: 
BabySensor er plassert hos Silica, Vestfold Innovation Center. De holder på å produsere verdens mest nøyaktige og innovative baby overvåkningssystem. BabySensor planlegger å lansere produktene sine i 2021.

Oppdrag:
Panter PR har produsert en reklame video, på både norsk og engelsk. BabySensor ønsker å nå et internasjonalt nivå også, dermed var det nødvendig med en video på engelsk også.