Hvorfor bruke bilder i markedsføring?

Man oppfatter bilder mye fortere enn det man gjør med tekst. Om man komplimenterer bilde til tekst, er det med på å styrke budskapet du vil få frem ved artikkelen din.     

Hvilke bilder man bruker kan ha større betydninger enn man tror. Ved å bruke bilder av for eksempel mennesker og ansikter, kan man føle mer nærhet. Det sies at vi mennesker lærer mer av å se noe visuelt, enn om man skulle lese informasjonen. Dermed er illustrasjoner med på å fremheve budskapet.

Bruk av bilder 
Hvor finner man så disse bildene? Det er flere bildebanker på internett som er gratis for nedlastning, men det beste er å ta egne bilder om man har utstyr og kapasitet til dette. Om man tar egne bilder burde man tenke på kvalitet, oppbygging, og hva du vil få frem med budskapet i bildet.     

Format og bildestørrelse
Et annet tema er format og bildestørrelse. Dersom man skal laste opp egne bilder på nettsiden din er det flere faktorer å tenke på. Dersom bildene er for store, vil det ha en påvirkning på nettsidens hastighet.     

Hvis man har bilde på sin nettside som er av dårlig kvalitet, ufokusert, og uskarpt burde man vurdere å ikke publisere dette bilde og heller velge et annet bilde.     

Til slutt burde man vurdere om bilde du har valgt er relevant for innholdet du har tenkt å publisere. Er bildet optimalisert for kanalene det skal publiseres i? Man må tenke på om bildet blir tilpasset for eks. desktop, nettbrett, laptop og mobil.

Nå tenker du sikkert hvordan skal jeg klare å gjøre alt dette og hvilket utstyr skal jeg bruke? Panter PR har flere erfarne fotografer med i teamet sitt som gjerne kan tilby rådgivning eller være med å produsere innhold for ditt firma.

Kunne det vært interessant for deg? Ta gjerne kontakt for et uforpliktende møte med oss